14 traits

pêcher (en masse), pêcherie

Kunあさ.る
Onギョ、リョウ

Radicaux

Mots communs

 • 漁業ぎょぎょう
  pêche (en tant qu'industrie)
 • 漁船ぎょせん
  bateau de pêche
 • 漁獲ぎょかく
  pêche
 • 漁師りょうし
  pêcheur
 • 漁村ぎょそん
  village de pêcheurs
 • 漁場ぎょじょう
  zone de pêche
 • 豊漁ほうりょう
  bonne pêche, bonne prise