7 traits

Kunなに、なんぞ、いかん
Onナ、ダ

Radicaux

Mots communs

  • 旦那だんな
    maitre de la maison, mari